Turniej debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. „Biznes ludzi dla ludzi” – Mistrzostwa Debat o Ekonomii Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zlecił Warsaw Debate Chamber by Radosław Czekan przygotowanie i organizację turnieju debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. „Biznes ludzi dla ludzi” – Mistrzostwa Debat o Ekonomii Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się online, a udział w nim wzięło kilkudziesięciu uczniów z województwa podlaskiego. Celem turnieju było zwiększenie wiedzy i zainteresowania tematyką ekonomii społecznej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W dniu 24 października 2020 r. zostały przeprowadzone przez Pana Radosława Czekana – półfinalistę Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Debatowaniu, trenera Reprezentacji Polski Debat oraz Pana Przemysława Stolarskiego – Mistrza Polski Debat Parlamentarnych, Trenera debatowania na Akademiach w Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, Holandii, Bangladeszu i Korei Płd., warsztaty przygotowujące do udziału w turnieju debat. Następnie w dniu 14 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty dot. ekonomii społecznej. Ekspertami byli:

– Krzysztof Margol, który przybliżył uczniom czym jest ekonomia społeczna i jakie są jej największe wyzwania, a także jak założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne (omówiono formy, charakterystykę, praktykę oraz zalety i wady);

– Tomasz Schimanek, który omówił klauzule społeczne w zamówieniach publicznych oraz ich stosowanie w praktyce (wady i zalety);

-Magdalena Wąwoźna, która przybliżyła tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dniu 15 listopada 2020 r. został przeprowadzony turniej debat w formacie World Schools, który składał się z 3 rund:

Runda 1 – Ta Izba uważa, że zaangażowanie biznesu w sprawy sprawiedliwości społecznej przynosi więcej złego niż dobrego;

Runda 2 – Ta Izba, jako świeżo upieczony absolwent szkoły średniej, założyłaby   przedsiębiorstwo   społeczne   w przeciwieństwie do start-upu nastawionego głównie na zysk;

Runda 3 – Ta Izba wprowadziłaby obowiązkowe klauzule społeczne do wszystkich zamówień publicznych;

oraz finału.

            W finale wzięły udział drużyny z Zespołu Szkół w Sokółce oraz Zespołu Szkół
w Suchowoli. Zwycięzcami została drużyna Zespołu Szkół w Suchowoli, a najlepszą mówczynią została uczennica z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

 

Uczniowie otrzymali następujące nagrody:

Amazon Kindle dla najlepszego mówcy/mówczyni.

Nagrody książkowe oraz bony prezentowe dla zwycięzców.

 

Serdecznie dziękujemy za udział  i zapraszamy do obejrzenia filmu z turnieju.