Spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej w Wojewodztwie Podlaskim oraz seminarium pn. „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” – 4.11.2022 r.

W dniu 4 listopada 2022 r. w Białymstoku, w Hotelu 3 Trio, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” połączone z seminarium pn. „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”. Współorganizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych oraz OWOP – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o tematyce i celu spotkania. Następnie głos zabrała Pani Karolina Cyran-Juraszek – przedstawiciel Stowarzyszenie WRZOS, która opowiedziała o cyklu seminariów w innych województwach oraz o rekomendacjach Krajowych Deinstytucjonalizacji.

Kolejnym elementem spotkania było wystąpienie Pana Cezarego Mierzejewskiego – Prezesa WRZOS, który zaprezentował założenia Ustawy o ekonomii społecznej oraz omówił Strategię Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.). W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk – przedstawiciel ROPS opowiedziała o procesie pracy nad Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych (RPDI).

Dalsza część spotkania dotyczyła Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Pani Karolina Perkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opowiedziała o działaniach oraz funduszach przeznaczonych na działania na rzecz włączenia społecznego i rozwoju usług społecznych w województwie podlaskim.

W następnej części odbyła się prezentacja dobrych praktyk. Pan Marcin Kruhlej z Fundacji Dialog, Pani Irena Szwarc oraz Pani Katarzyna Zdanowska z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza opowiedzieli o działaniach, jakie realizują w obszarze usług społecznych.

W ostatniej części spotkania odbył się panel ekspercki, który poprowadził Pan Krzysztof Leończuk – przedstawiciel OWOP. W Panelu udział wzięli: Pani Bożena Tomaszewska – Z-ca Dyrektora ROPS, Pani Katarzyna Żukowska – Koc – Dyrektor CUS w Łapach oraz Pani Emilia Januszyk – pracownik CUS, Pan Rafał Średziński – Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Pani Karolina Poczykowska – przedstawiciel OWOP oraz Anna Tomulewicz – doradca ROPS. Paneliści dyskutowali o roli RKRES, NGO, JST w kontekście świadczenia usług społecznych oraz o roli sektora ekonomii społecznej w procesie rozwoju usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji. Panel dyskusyjny miał na celu wypracowanie regionalnych rekomendacji zakresie świadczenia usług społecznych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem wystąpień oraz wspólnym obiadem.