Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023

Uprzejmie informujemy, że dn. 2 marca 2023 r. została ogłoszona VI edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023. Termin na składanie wniosków upływa 31 marca br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty przyczyniają się zarówno do budowy marki poszczególnych podmiotów jak i całego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach:

Kategoria I II III IV V
Debiut roku Najlepszy pracodawca Sukces rynkowy Pożyczka z korzyścią społeczną Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2022 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu. Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  2. produkcji filmów o działalności laureatów,
  3. udziału w targach branżowych, (dla kategorii I-IV)
  4. udział w wizytach studyjnych.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

Więcej Informacji pod adresem: www.znakjakosci.mrips.gov.pl