Spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027” – 11 lipca 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podlaskiego (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok) odbędzie się  spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027”, na które serdecznie zapraszamy.

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom nowych zasad realizacji usług wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej – projektów OWES w nowej perspektywie, a także roli OWES i ROPS (wspólnych zasad udzielania wsparcia).

Spotkanie poprowadzą Pan Jakub Schimanek  (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MFiPR) i Pan Zbigniew Prałat (Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych/ Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej). Natomiast przedstawiciele Instytucji Zarządzającej programem FEdP 2021-2027 przedstawią również informacje nt. Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym wsparcia OWES.

 

Termin: 11 lipca 2023 r. godz. 10:00-14:00.

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, sala 318.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zarejestrowanie się do  dnia 06.07.2023 r. przez formularz dostępny pod linkiem: https://funduszeuepodlaskie.eu/calendar/reservation/make/id.316/pid.24866

Osobą do kontaktu w sprawie rejestracji jest Pani Maria Widurska tel. 85 665 49 44

 

W załączeniu przekazujemy szczegółowy harmonogram spotkania.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest Pani Ewa Pietroczuk, tel. 85 744 72 75.

Do pobrania: