Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 2 sierpnia 2023 r.

Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Grupowe zdjęcie uczestników spotkania którzy trzymają dyplomy.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 17 Członków.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o tematyce i celu spotkania. Następnie głos zabrała Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, która podziękowała za chęć uczestnictwa w Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz wręczyła Członkom powołania.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie regulaminu prac RKRES, a także wybór Przewodniczącego oraz jego Zastępcy. Na Przewodniczącą RKRES została zgłoszona Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz. Za jej kandydaturą, w głosowaniu jawnym, głosowało 16 Członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz zgodziła się przyjąć rolę Przewodniczącej. Na Zastępcę Przewodniczącej została zgłoszona kandydatura Pani Bożeny Tomaszewskiej – Zastępcy Dyrektora ROPS. Za jej kandydaturą, w głosowaniu jawnym, głosowało 16 Członków, 1 osoba się wstrzymała od głosu. Pani Bożena Tomaszewska zgodziła się przyjąć rolę Zastępcy Przewodniczącej.

W następnej części spotkania Pani Bożena Tomaszewska zaprezentowała Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022.

Kolejna cześć spotkania, którą poprowadziła Pani Marta Lewandowska – doradca makroregionalny SIRES, poświęcona była przeglądowi najważniejszych wydarzeń ostatniego roku dotyczących ekonomii społecznej (m.in. nowa perspektywa UE, Regionalny program , rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji) . Ustalono kluczowe wyzwania stojące przed Komitetem obecnej kadencji, tj. konkursy OWES-ów, aktualizację Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, deinstytucjoanalizację oraz usługi społeczne, a także konkursy na realizację usług społecznych. Ustalono także, że spotkania RKRES będą się odbywały, w zależności od potrzeb, min. 2 razy w roku.