Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 22 września 2023 r.

W dniu 22 września 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się drugie spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 18 Członków.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim, która przywitała przybyłych gości, poinformowała o tematyce i celu spotkania oraz wręczyła powołania Członkom RKRES, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym spotkaniu. Następnie Pani Marta Lewandowska – ekspertka w obszarze ekonomii społecznej, przedstawiła dotychczasowe działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim. Członkowie RKRES dyskutowali o wyzwaniach stojących przed OWES-ami w nadchodzących latach. W kolejnym punkcie spotkania Pani Karolina Perkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP zaprezentowała planowane nabory w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego.

Ostatnia cześć spotkania została poświęcona aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim.