Wsparcie finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała ofertę wsparcia finansowego w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki misyjnej.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej:

  • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
  • Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (2,9% od 6.10.2022).
  • Okres spłaty: do 36 miesięcy
  • Karencja: do 6 miesięcy.

Pożyczka Misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej:

W ramach Pożyczki Misyjnej finansowane są działania stanowiące pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

  • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
  • Oprocentowanie: 0%
  • Okres spłaty: do 60 miesięcy
  • Karencja: do 12 miesięcy.
  • Umorzenie do 25%

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/opis-projektu

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Małgorzata Kowalewicz tel. 538 515 470, e-mail: m.kowalewicz@pfp.com.pl