Aktualności 2015 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku


Podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbyły się w Warszawie w dniach 16-20 listopada miała miejsce Gala Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Wśród 25 finalistów znalazły się trzy z naszego województwa tj. Spółdzielnia Socjalna Netlajt z Łomży, FLOW Spółdzielnia Socjalna z Białegostoku oraz Spółdzielnia Socjalna Integracja z Bielska […] Czytaj całość


Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia


Ruszyło głosowanie na Nagrodę Publiczności – Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Do finału przeszło 25 podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski. Wśród nich znalazły się 3 z województwa podlaskiego – spółdzielnie socjalne: Netlajt z Łomży, Integracja z Bielska Podlaskiego oraz FLOW z Białegostoku oraz Stowarzyszenie Pomocy Szansa, które ma siedzibę w Witowicach w województwie małopolskimi i […] Czytaj całość


Akredytacja OWES zakończona


W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedmiotem spotkania było przygotowanie rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji. Z naszego województwa przyznano akredytację następującym podmiotom: I. OWES w Białymstoku, lider Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w […] Czytaj całość


Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014


Przekazujemy Państwu raport: Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014. Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (rok 2014) w województwie podlaskim na rzecz ekonomii społecznej. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem. Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie […] Czytaj całość


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu lokalnego, nauki oraz biznesu działających w województwie podlaskim do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Do zadań Komitetu należeć będzie: 1. Opiniowanie corocznych raportów z realizacji Programu, w tym ocena stopnia osiągania celów Programu. 2. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy […] Czytaj całość


I Targi Ekonomii Społecznej w Łomży


Organizatorem I Targów Ekonomii Społecznej w Łomży była Spółdzielnia socjalna Netlajt oraz Stowarzyszenie Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej. Osobą odpowiedzialną za przebieg wydarzenia był prezes spółdzielni i klastra: Tomasz Wróblewski.   W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyły się I Targi Ekonomii Społecznej w Łomży (Galeria Veneda) pod hasłem: Wspólnie budujemy przyszłość ekonomii społecznej! Celem nadrzędnym […] Czytaj całość


Konferencja podsumowująca działania OWES w Łomży


W dniu 9 czerwca bieżącego roku w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca Projekt p.n. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania zrealizowane przez pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Podczas uroczystości został podpisany „Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Pakt jest wyrazem intencji i zobowiązań instytucji publicznych, społecznych […] Czytaj całość


Zaproszenie na I Targi Ekonomii Społecznej w Łomży


Stowarzyszenie Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej zaprasza na I Targi Ekonomii Społecznej w Łomży, które odbędą się 20 czerwca 2015 r. w Galerii Veneda pod hasłem: Wspólnie budujemy przyszłość ekonomii społecznej! 20 czerwca o godz. 12:00 w galerii Veneda odbędą się Łomżyńskie Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom Łomży. […] Czytaj całość


Zaproszenie na Targi Dobrego Klimatu


  Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszają na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia będą w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca br. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu 20 czerwca […] Czytaj całość


Relacja z IV Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej


  W dniu 24 maja bieżącego roku odbyły się IV Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Na placu przed Teatrem Dramatycznym została rozstawiona scena, na której podmioty ekonomii społecznej miały okazję zaprezentować swoją działalność. Nie zabrakło również wielu pokazów i występów […] Czytaj całość


Zaproszenie na IV Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej 2015


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego do udziału w IV Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 24 maja 2015 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania […] Czytaj całość


Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku


Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje „Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia”. W piątej edycji konkursu ubiegać się można o nagrody finansowe o łącznej wartości ok. 70 tys. zł, ufundowane przez Fundację Crédit Coopératif, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Fundację BGK, PwC i ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych oraz Nagrodę PwC – mentoring biznesowy dla liderów […] Czytaj całość


Akredytacja OWES


W dniu 13 kwietnia br. zakończył się pierwszy etap procesu akredytacji OWES – ocena formalna i merytoryczna. Komitet Akredytacyjny ogłosił listę 60 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które przeszły do dalszego etapu. Wśród nich znalazły się trzy z naszego województwa. Są to: OWES Łomża, OWES w Białymstoku, Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej. Następnym etapem procesu akredytacji […] Czytaj całość


Nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej


Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informuje, że do 10 kwietnia br. trwa nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Do głównych zadań Komitetu należeć będzie: koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym oraz opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. […] Czytaj całość


ANKIETA dotycząca opinii w ramach procesu akredytacji OWES


Przekazujemy Formularz ankiety skierowany do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Formularz adresowany jest do podmiotów/konsorcjów podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego ubiegających się o akredytację OWES. Badanie ankietowe ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do wydania opinii w ramach procesu akredytacji OWES  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Informacje dotyczące działalności […] Czytaj całość


Ruszył proces akredytacji OWES


Na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r. Do złożenia wniosku uprawniona jest organizacja pozarządowa lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem […] Czytaj całość