Aktualności 2019 roku

Spotkania robocze OWES i ROPS – 27 oraz 28 listopada 2019 r.

27 oraz 28 listopada 2019 r. odbyły się spotkania robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w... Czytaj całośćSpotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ – 22 listopada 2019 r.

W dniu 22 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską... Czytaj całośćSpotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/ KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019 r.

W dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymizorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską... Czytaj całośćZaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko – mazurskiego” w dniach 25 - 27 listopada 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych,... Czytaj całośćZaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ – 22 listopada 2019r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja
i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje przesyłamy w... Czytaj całośćZaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie... Czytaj całośćEkspertyza w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym.

Przekazujemy Państwu Ekspertyzę w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii... Czytaj całośćZaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych".

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego... Czytaj całośćInformacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w... Czytaj całośćWskazówki pomocnicze w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował Wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków... Czytaj całośćStarsze wpisy »