Spot promujący Podlaską Ekonomie Społeczną

Czy wiesz, że w twoim regionie działają Podmioty Ekonomii Społecznej?

To przedsiębiorstwa, które produkują, oferują usługi, są konkurencyjne cenowo, ale zysk przeznaczają na cele społeczne. Zatrudniają osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, w tym osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Bo pomagasz i wspierasz, otrzymujesz wysoką jakość i konkurencyjne ceny.

Nie czekaj. Kupuj produkty i usługi od przedsiębiorstw społecznych. Znajdź je i korzystaj z ich usług. Odwiedź stronę: podlaskaekonomiaspoleczna.pl i dowiedz się jak znaleźć przedsiębiorstwa społeczne w twoim regionie.

Zadzwoń lub napisz: tel.: 85 744 72 75, e-mail: projektes@rops-bialystok.pl

Spot reklamowy realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.