Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Ekonomia Społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu”. Szczegółowe informacje znajdują w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: