Przedsiębiorstwa Społeczne w województwie podlaskim

Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych w województwie podlaskim – spis aktualny na miesiąc listopad 2022 r.

Lista prowadzona przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje podmioty wpisujące się w definicje PS w Wytycznych obowiązujących od dnia 9 stycznia 2018 roku.

 

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi przedsiębiorstwami społecznymi.

Subregion Suwalski (22 PS):

 • 10 spółdzielni socjalnych,
 • 8 spółek non-profit,
 • 4 stowarzyszenia.

Subregion Białostocki (37 PS):

 • 12 fundacji,
 • 10 spółdzielni socjalnych,
 • 10 spółek non-profit,
 • 5 stowarzyszeń.

Subregion Bielski (15 PS):

 • 8 fundacji,
 • 2 spółdzielnie socjalne,
 • 5 stowarzyszeń.

Subregion Łomżyński (24 PS):

 • 14 fundacji,
 • 8 spółdzielni socjalnych,
 • 1 spółka non-profit,
 • 1 stowarzyszenie.