Przedsiębiorstwa Społeczne w województwie podlaskim

Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych w województwie podlaskim – spis aktualny na miesiąc październik 2022 r.

Lista prowadzona przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje podmioty wpisujące się w definicje PS w Wytycznych obowiązujących od dnia 9 stycznia 2018 roku.

 

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi przedsiębiorstwami społecznymi.