Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok

tel. 85 744 72 72
fax. 85 744 71 37

Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30
e_mail: rops@rops-bialystok.pl


Biuro Projektu

Koordynacji i Monitorowania Rozwoju Ekonomii Społecznej w Regionie
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok

tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 31 37

Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30
e_mail: projektes@rops-bialystok.pl

Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie