Aktualności 2012 roku

"PODSTAWY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"


Komu jest potrzebna ekonomia społeczna? Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – […] Czytaj całość


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 15 października 2012 r. do 28 października 2012 r. konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Plik do pobrania: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Czytaj całość


[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” 27-30 listopada 2012 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr […] Czytaj całość


Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020


Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 ma być jednym z programów rozwojowych województwa podlaskiego, który posłuży koordynacji regionalnej polityki na rzecz ekonomii społecznej. Przedstawiany projekt Programu został przygotowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. przez Zespół ds. Opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii […] Czytaj całość


„KLUCZOWE ZNACZENIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO DLA SUKCESU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”


Ekonomia społeczna – moda czy panaceum na problemy społeczne? W ostatnich latach tematyka ekonomii społecznej uległa znacznej popularyzacji zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Stała się ona kluczowym elementem polityki rozwiązywania problemów społecznych w Europie. Ekonomia społeczna oparta na zasadach solidarności, partycypacji i samorządności odgrywa znaczącą rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu negatywnych […] Czytaj całość