Aktualności 2013 roku

I spotkanie Komitetu Monitorującego WPRES

W dniu 18.12.2013 roku w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego WPRES. W spotkaniu uczestniczyli: – członkowie Komitetu : Pani Elżbieta Barbara Romańczuk (Departament EFS UMWP), Pani Dorota Iwanowska- Klekotko (WUP  Białystok), Pani Anna Maria Kolenkiewicz (ARES S.A. Suwałki), Pani Marta Małecka- Dobrogowska (FIR Białystok), Pan Paweł […] Czytaj całość


Uczelniany Tydzień Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży oraz Instytut Społeczno –Humanistyczny PWSIiP mają zaszczyt zaprosić studentów oraz wszystkich zainteresowanych na Uczelniany Tydzień Ekonomii Społecznej  9-13 grudnia 2013 roku. Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Informacje: mgr Marlena Włodkowska Biuro Karier PWSIiP w Łomży ul. Akademicka 14 […] Czytaj całość


Nowa inicjatywa: powołano pierwszy w województwie podlaskim Klaster Ekonomii Społecznej!!!

Region Łomżyński posiada potencjał do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej. Dostrzegając korzyści wynikające z zacieśniania współpracy, a w szczególności uznając za wartościową koncepcję zorganizowania klastra, dnia 22 listopada 2013 roku w Łomży podmioty ekonomii społecznej, w tym: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz organizacje wsparcia biznesu i nauki podjęły inicjatywę powołania Stowarzyszenia „Łomżyńskiego […] Czytaj całość


Ogólnopolskie forum spółdzielców socjalnych – 28/29 listopada!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszają na kongres pt. „Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013”, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej, przy ul. Jasnej 1 w Warszawie. Uprzejmie informujemy, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc noclegowych (z dnia 28 listopada na 29 listopada). Osoby zainteresowane noclegiem proszę o przesłanie […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOMITECIE MONITORUJĄCYM WPRES WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy […] Czytaj całość


Relacje z seminarium pt „Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim”

11 października 2013 roku w godzinach 10:00 – 15:30 w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się jednodniowe seminarium pt „ Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim”.  Spotkanie skierowane było do przedstawicieli pomocy społecznej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań oraz organizacje […] Czytaj całość


Finaliści Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Trzecia edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku zaskoczyła organizatorów zarówno dużą liczbą nadesłanych zgłoszeń, jak również ich bardzo wysokim poziomem. Do finału dostała się rekordowa liczba przedsiębiorstw społecznych z całej Polski. O 50 tysięcy złotych i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku walczyć będzie 14 spółdzielni, spółek, fundacji i ZAZów z całej Polski. Do konkursu w […] Czytaj całość


Supraśl. Międzynarodowa konferencja "Nowe idee w przedsiębiorczości społecznej"

22 października 2013 r., o godzinie 15.00 w Hotelu Knieja w Supraślu odbędzie się międzynarodowa konferencja franczyzowa „Nowe idee w przedsiębiorczości społecznej – New Ideas for Social Entrepreneurship”, w ramach realizowanego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych projektu  „Ekonomia Społecznego Sukcesu”. Spotkanie z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów nt. wyzwań oraz możliwości i modeli wsparcia rozwoju […] Czytaj całość


Studia podyplomowe - ekonomia społeczna

Studia podyplomowe „Ekonomia społeczna” mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące studiów zamieszczone są na stronie internetowej UE pod adresem:  http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.142.html […] Czytaj całość


Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - zaproszenie do zgłaszania uwag

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag do najnowszej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. KPRES został w lipcu jednogłośnie przyjęty przez Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie Ekonomii Społecznej i obecnie przechodzi uzgodnienia społeczne i międzyresortowe. Ewentualne uwagi, zgłaszane na załączonym formularzu, należy wysyłać na adres e-mail:andrzej.radniecki@mpips.gov.pl oraz malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl do dnia 25 […] Czytaj całość


II Międzynarodowa Wielobranżowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych w Łodzi

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z Europy na II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych (II International Multi-Sector Conference of Social Enterprises), poświęconą zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 14 – 15 listopada 2013 roku. Wydarzenie to adresowane jest do liderów/osób zarządzających przedsiębiorstwami społecznymi […] Czytaj całość


Nabór do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zaprasza się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę statutową na terenie województwa podlaskiego do zgłaszania kandydatów do PRDPP. Po zakończeniu naboru spośród zgłoszonych kandydatów organizacje dokonają wyboru swoich przedstawicieli. Kandydaci mogą być zgłaszani w ramach następujących obszarów działalności pożytku publicznego: –  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; –  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM "PERSPEKTYWA ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE PODLASKIM"

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy […] Czytaj całość


Rekrutacja do projektu Centrum Kompetencji NGO, grupy III i IV

Szanowni Państwo, w sierpniu ruszyła rekrutacja do ostatnich dwóch grup szkoleniowych w ramach projektu Centrum Kompetencji NGO prowadzonego przez Towarzystwo Amicus z Białegostoku i The NGO Management Association z Genewy. Centrum Kompetencji NGO to projekt szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej, liderów, pracowników etatowych, jak i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Celem działań jest […] Czytaj całość


„Wspólnym głosem”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Miastem Białystok oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok rozpoczynają realizację projektu pt. „Wspólnym głosem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego . Czas trwania projektu: 01.08.2013 – 30.09.2014, projekt realizowany w Mieście Białystok. Partnerzy – realizatorzy […] Czytaj całość


Kawiarenka Obywatelska w białostockiej "Spółdzielni"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na kawiarenkę obywatelską. Porozmawiamy m.in. o formach dialogu społecznego między mieszkańcami a samorządem w naszym Mieście, praktykach i mechanizmach konsultacji społecznych, budżecie obywatelskim, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Po raz pierwszy kawiarenka odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: „BIAŁYSTOK JEST MIASTEM OBYWATELI”. Za lub […] Czytaj całość


Bezpłatne szkolenie "Zarządzanie zespołem"

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z woj. podlaskiego nt. „Zarządzanie zespołem” szkolenie odbędzie się 12 września (czwartek) w godz. 9.00-16.00,  sala szkoleniowa przy ul. Abramowicza 1 15-872 Białystok Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu realizacji zadań, zaangażowania zespołu i podnoszenia efektywności pracy. […] Czytaj całość


Współpraca z Aniołem Ekonomii Społecznej – Tomasz Suprowicz

Jednym ze sposobów na rozwój ekonomii społecznej w Polsce jest włączenie się sektora prywatnego do działań dotyczących profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych. Biuro projektu UNDP w Polsce prowadzi działalność mająca na celu stworzenie sieci Aniołów Ekonomi Społecznej.  Jednym z nich został Pan Tomasz Suprowicz, który może wspomóc podmioty ekonomii społecznej w zakresie zarządzania, relacji z partnerami biznesowymi, […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną z ekonomii społecznej ” Ekonomia społeczna - możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej”

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr […] Czytaj całość


Podlaskie. Kurs Trenerski I stopnia ze współfinansowaniem – rekrutacja – edycje wrześniowe w 11 Muzach

Po wakacjach 11 Muz zaprasza do udziału w kolejnych – XXVII i XXVIII – edycjach Kursu Trenerskiego I stopnia, który odbędzie się we wrześniu 2013 w Warszawie i Łodzi. Zajęcia koncentrują się na rozwoju kompetencji trenerskich. W związku z możliwością współfinansowania do 60% kosztów fundacja zaprasza do przesyłania wniosków wraz z CV Oferta jest skierowana […] Czytaj całość


Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej 2013

W dniach 19 i 20 września 2013 roku w Szczecinie I Nowym Warpnie odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim spotkania będzie rola Terytorium Społecznie Odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Organizatorem głównym OSES 2013 jest Fundacja Fundusz Współpracy. Współorganizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum […] Czytaj całość


Białystok. Bezpłatne szkolenie na temat fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza na darmowe, 4-dniowe szkolenie z zakresu fundraisingu dla organizacji z woj. podlaskiego. Zajęcia odbędą się w dniach 28 – 31 października br. w Białymstoku  w godz. od 9:00 do 17:00. Poprowadzą je profesjonalni trenerzy z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. W ramach projektu „Polski Fundraising” organizowanego we współpracy ze Swissfundraiusing prowadzona jest seria […] Czytaj całość


Suwałki, Łomża, Białystok. Szkolenie "Prawo dostępu do informacji publicznej"

Fundacja Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa w Białymstoku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Prawo dostępu do informacji publicznej” służących zwiększeniu świadomości prawnej co do przysługującego prawa do informacji publicznej. Szkolenia odbędą się w dniach 6, 7 i 8 sierpnia 2013 w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. Warsztaty rozpoczną się o godz. 9.00 […] Czytaj całość


II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w II Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej do zgłaszania chęci swoje udziału w Targach. Impreza odbędzie się 15 września 2013 roku (niedziela) na Placu Miejskim przed Ratuszem. Będzie to okazja do prezentacji swojej działalności w szerokiej przestrzeni miejskiej. Podczas Targów część organizacji będzie miała możliwość prezentowania się na […] Czytaj całość


Nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej upubliczniła najnowszą wersję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Grupa spodziewa się, że KPRES zostanie przyjęty przez Zespół na spotkaniu 17 lipca i przekazany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych a wreszcie pod obrady Rady Ministrów. Publikujemy najnowszą wersję KPRES wraz z listem przewodnim.   Warszawa, 10 […] Czytaj całość


Konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej

W celu pobudzenia w środowisku dziennikarskim zainteresowania problematyką Ekonomii Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizujące projekt systemowy  pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,1 marca 2013 r. ogłosiły Konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej. Termin nadsyłania […] Czytaj całość


Podlaskie. Szkoła Koordynatorów Projektów

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do Szkoły Koordynatorów Projektów. Szkoła współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Profesjonalny III Sektor”. Czas trwania szkoły: sierpień – grudzień 2013. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Celem szkoły jest przygotowanie kadry do zarządzania projektami finansowanymi […] Czytaj całość


Łomża. Szkoła Liderów Ekonomii Społeczne

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej! Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2013 w Łomży. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do reprezentantów/ek środowiska lokalnego, osób które diagnozują potrzeby społeczności lokalnej, działają w obszarze przedsiębiorczości […] Czytaj całość


Białystok. Akcja "W TANdemie"

Fundacja Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS, Stowarzyszenie „My dla Innych” oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych – Tyflopunkt w Białymstoku zapraszają na niepowtarzalny cykl imprez realizowanych na terenie miasta w ramach projektu „W TAN demie” pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym w formie występów scenicznych (w tym kabaretu osób […] Czytaj całość


Suwałki. Szkolenie "Przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi w organizacjach pozarządowych"

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Centrum Trójki zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi w organizacjach pozarządowych” w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbędą się 21 czerwca 2013, w godz. 9.30-14.00, w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71. Szkolenie przeznaczone jest dla członków suwalskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W programie: Podstawowe pojęcia Obowiązki administratora […] Czytaj całość


Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

Od marca tego roku powstał preferencyjny fundusz, który został utworzony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz udziela pożyczek spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółki non-profit i innym. Wszystkie informacje dotyczące nowego preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej, które poszukują pieniędzy na rozwój działalności gospodarczej można znaleźć pod adresem  http://esfundusz.pl/. Fundusz może udzielać pożyczek […] Czytaj całość


Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej

Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej jest największą polską konferencją dotyczącą przedsiębiorczości społecznej.  Tego roku odbywa się siódma edycja OSES, która odbędzie się w Szczecinie i Nowym Warpnie. Spotkanie zaplanowane jest w dniach 19-20 września, a tematem przewodnim będzie społecznie odpowiedzialne terytorium. Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej , można znaleźć na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/884788.html Czytaj całość


Oferta dla spółdzielni socjalnych

W imieniu zespołu projektu „Wiedza i promocja – kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej – II edycja” współfinansowanego ze środków PO FIO 2013, mamy zaszczyt zaprosić reprezentantów spółdzielni socjalnych do uczestnictwa w szkoleniach obejmujących temat: „Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej”. Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu […] Czytaj całość


Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej – wspieranie rozwoju ekonomii społecznej

Rozwiązywanie problemów społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej − to główne cele realizowane przez Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, które zostało utworzone w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Rozwiązywanie problemów społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej − to główne cele realizowane przez Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, które zostało utworzone w ramach Projektu „Zintegrowany system […] Czytaj całość


Białystok. Konferencja oraz Targi Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zaprasza na konferencję pt. „Krajowy program rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2020 szansą na tworzenie przedsiębiorstw społecznych” i Targi Ekonomii Społecznej. Wydarzenia odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2013 w Białymstoku. Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają na konferencję pt. […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną z ekonomii społecznej " Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych"

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr […] Czytaj całość


"Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”- relacje ze szkolenia.

W Hotelu 3Trio w Białymstoku w dniach 20-21 maja 2013 roku oraz 05-06 czerwca 2013 roku odbyły się dwudniowe szkolenie „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Działanie skierowane było do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej oraz pracowników samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Szkolenie […] Czytaj całość


Białystok. Konferencja oraz Targi Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zaprasza na konferencję pt. „Krajowy program rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2020 szansą na tworzenie przedsiębiorstw społecznych” i Targi Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszaja na konferencję pt. ”Krajowy program rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2020 szansą na […] Czytaj całość


Suwałki. Bezpłatne usługi specjalistyczne z zakresu marketingu, księgowości i prawa dla podmiotów ekonomii społecznej

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, realizując projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, rozpoczyna rekrutację na bezpłatne usługi specjalistyczne z zakresu marketingu, księgowości i prawa dla podmiotów ekonomii społecznej. Rekrutacja trwa od 17 maja 2013 do 4 czerwca 2013 r. do godziny 10.00. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, realizując projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii […] Czytaj całość


Zapraszamy 6 - 7 czerwca na Targi Aktywnych Form Pomocy. W Lubuskiem (po)moc warta zachodu

Zaproszenie str 1Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp., oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy do udziału w Targach Aktywnych Form Pomocy – które odbędą się w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie […] Czytaj całość


Z dniem 11 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 11 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509). Jedną z istotnych zmian jest rozszerzenie zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. Treść  ustawy pod linkiem http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/509 Czytaj całość


Konkurs "Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego WUP"

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konkursie „Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” Podmioty realizujące działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w szczególności: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, powiatowe urzędy pracy, zachęcamy do zaprezentowania swoich zrealizowanych przedsięwzięć. […] Czytaj całość


Nowogród k. Łomży. Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie wyjazdowe

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej prowadzi nabór na trzydniowe szkolenie wyjazdowe w ramach projektu „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia ekonomii społecznej”. Zajęcia odbędą się w dniach 24-26 maja 2013 w Nowogrdzie k. Łomży. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Co? warsztaty partnerstwa lokalnego – teoria oraz praktyczne moderowanie partnerstw  „Jak budować trwałą i skuteczna współpracę?” Kiedy? 24-26 […] Czytaj całość


Szkolenie "FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA RYNKU"

Zaproszenie  Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenie: Instrumenty animacji i diagnozy dla Doradców OWES które odbędzie się w dniach 24-26 czerwca w Warszawie Cel szkolenia: Dostarczenie doradcom OWES wiedzy i praktycznych przykładów z zakresu animacji społeczności […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE na szkolenie "Instrumenty animacji i diagnozy dla Doradców OWES"

Zaproszenie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenie: Instrumenty animacji i diagnozy dla Doradców OWES które odbędzie się w dniach 24-26 czerwca w Warszawie Cel szkolenia: Dostarczenie doradcom OWES wiedzy i praktycznych przykładów z zakresu animacji społeczności […] Czytaj całość


Finanse a przedsiębiorczość społeczna

W związku z realizacją projektu „Akademia zarządzania finansami NGO” Fundacja dla Polski oraz Fundusz PAFPIO organizują potkanie podsumowujące ofertę wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Konferencja ekspercka „Finanse a przedsiębiorczość społeczna” na temat kompleksowej oferty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Fundacja dla Polski oraz Fundusz PAFPIO zapraszają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz centra wsparcia organizacji pozarządowych […] Czytaj całość


Unijne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Na pomoc finansową dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczono 30 mln zł. Fundusz cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności ze strony spółdzielni socjalnych. W marcu 2013 r. wypłacono pierwszą […] Czytaj całość


ZAPROSZENIE Szkolenie dot. ekonomii społecznej: "Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"

Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłasza nabór do trzeciej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz Pomysł na Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2013. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się podmioty ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe (fundacje i […] Czytaj całość


Wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim

Nazwa projektu: Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (PARES) Grupa docelowa: Grupa docelowa nr 1: – osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; – podmioty, o których mowa w art.4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie […] Czytaj całość


Trwa Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

Link prowadzi do serwisu zewnętrznegoJuż po raz siódmy zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Heleny Radlińskiej.  Jak co roku chcemy przedstawić i docenić Animatorów Społecznych – ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, w której żyją oraz tworzą ciekawe inicjatywy. Regulamin i formularz zgłoszeniowy Konkursu dostępny na stronie Konkursu Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – przyjmujemy […] Czytaj całość


Badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje przeprowadzić badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o działalności spółdzielni socjalnych oraz zdiagnozowanie obecnej kondycji ekonomicznej społecznej tych podmiotów. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego […] Czytaj całość


Rusza trzecia edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne

W przyszłym tygodniu Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych uruchomi nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Do wygrania 100 tysięcy złotych! Konkurs ma wyłonić firmy, które realizując misję społeczną potrafią zadbać o najwyższą jakość produktów i usług. To jedyny tego typu konkurs o skali ogólnopolskiej. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Przedsiębiorstwo społeczne […] Czytaj całość


Zaproszenie do zapisania się do newslettera!

Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera Podlaska Ekonomia Społeczna – portalu stworzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Newsletter jest elektroniczną formą biuletynu wysyłanego na skrzynkę mailową, przy pomocy którego otrzymają Państwo informację o aktualnościach i działaniach prowadzonych w obszarze ekonomii społecznej w naszym regionie. Aby zapisać się do newslettera, prosimy […] Czytaj całość


Prośba o przesłanie informacji skierowana do podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ponawia informację o powstaniu regionalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl Portal internetowy powstał w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, […] Czytaj całość


BIAŁYSTOK – Dni Otwarte Ekonomii Społecznej, Podlaski Inkubator Ekonomii Społecznej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 46 w dniach 22 – 23 marca 2013 roku.

Podlaski Inkubator Ekonomii Społecznej w Białymstoku w dniach 22 marca 2013 roku w godzinach od 12.00. – 18.00 i 23 marca 2013 roku w godzinach od 10.00 do 15.00. organizuje Dni Otwarte Ekonomii Społecznej. 22 marca spotkanie rozpocznie się konferencją, podczas której zaprezentowane zostaną założenia i efekty projektu, organizacje, rzeczywistość związana z działalnością III sektora oraz […] Czytaj całość


„Trójkąt pożytku publicznego” – szkolenie dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych - 13-17 maja w Gdańsku i 16-20 września w Warszawie

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w 2013 roku kontynuuje realizację projektu „Trójkąt pożytku publicznego – od terapii zajęciowej do pracy zawodowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu podejmowane są działania na rzecz szerszego włączenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu w proces promowania, inicjowania i organizowania […] Czytaj całość


Oferta współpracy dla spółdzielni socjalnych w ramach projektu "Replikator"

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej poszukuje spółdzielni socjalnych zainteresowanych włączeniem się do realizowanego przez SWR projektu „Replikator”. Jednym z jego głównych elementów jest opisanie dobrze działających, sprawdzonych w warunkach rynkowych spółdzielni socjalnych, jako formatów biznesowych, czyli gotowych „przepisów na spółdzielnię” do wykorzystania przez inne grupy np. poprzez franczyzę społeczną. Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/843630.html Artykuł pochodzi z portalu ngo.pl Czytaj całość


Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – co jeszcze można poprawić

Nowa rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zmiana celu głównego, szersze rozumienie ekonomii społecznej – to główne zmiany w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pełna treść artykułu: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/844258.html Czytaj całość


Rekrutacja na V edycję bezpłatnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną (specjalizacja: Ekonomia Społeczna).

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza rekrutację na V edycję bezpłatnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną (specjalizacja: Ekonomia Społeczna). http://www.gospodarkaspoleczna.pl/ Czytaj całość


Nabór do pierwszego konkursu na skalę europejską European CSR Award Scheme

Konkurs nagrodzi partnerstwa ustanowione pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją pozabiznesową. Nie ma znaczenia, czy reprezentujesz małe lub średnie przedsiębiorstwo partnerujące pojedynczej organizacji, czy też dużą firmę współpracującą z wieloma zainteresowanymi stronami – chętnie dowiemy się, jak Twoja współpraca doprowadziła do pozytywnej zmiany społecznej i gospodarczej. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego 2013 r. […] Czytaj całość


Podlaskie. Konkursy dotacyjne: Działania w sferze pomocy społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie na 2013 rok w sferze pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 14 lutego 2013. http://www.rops-bialystok.pl/2,4788,%5B2013%5D-i-edycja—konkurs-w-sferze-pomocy-spolecznej.html Czytaj całość


[INFORMACJA] Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” 2013 r.

Nowy rok – nowe wyzwania! W 2013 roku przygotowujemy dla Państwa wiele form wsparcia w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”, należą do nich: szkolenia dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, szkolenia wspólne dla pup i ops, […] Czytaj całość


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr XXIV/289/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto "Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr XXIV/289/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto „Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”. Poniżej przedstawiamy przyjęty dokument. Dokument do pobrania: Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020 Czytaj całość