Aktualności 2016 roku

Podlaska Sieć Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej


W dniu 19 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej – podlaska sieć współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja […] Czytaj całość


Nowe podmioty ekonomii społecznej certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”


    W dniu 16 grudnia 2016 roku podczas Gali „Zakupu Prospołecznego” zostały certyfikowane kolejne podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. Do certyfikowanych w poprzednich latach trzech podmiotów tj. Spółdzielni Socjalnej Alexis, Spółdzielni Socjalnej Delta oraz Spółdzielni Socjalnej Netlajt dołączyło kolejnych pięć. W tym roku możliwość posługiwania się certyfikatem jakości „Znak Prospołeczny” otrzymały poniższe podmioty […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące dla WTZ i ZAZ pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej – podlaska sieć współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej” – 19.12.2016 roku


W dniu 19 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się drugie  spotkanie sieciujące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej – podlaska sieć współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim


W dnia 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […] Czytaj całość


Warsztat „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych” – 12-13.12.2016


W dniach 12-13 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego pn „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące dla Organizacji Pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi” – 07-08.12.2016 roku


W dniach 7-8 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się dwudniowe spotkanie sieciujące dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi tj.: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym pn."Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej - podlaska siec współpracy warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej"


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na Galę "Zakupu Prospołecznego" 16 grudnia 2016 r.


zakup-pro_logoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek […] Czytaj całość


V wizyta studyjna - województwo dolnośląskie 28.11-01.12.2016 r.


W dniach 28.11-01.12.2016 roku odbyła się piąta i ostatnia już w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


IV wizyta studyjna - województwo podkarpackie 14-17.11.2016 r.


W dniach 14-17 listopada 2016 roku odbyła się czwarta już w tym roku wizyta studyjna. Tym razem uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z wybranymi podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego. Merytoryczna cześć wizyty studyjnej rozpoczęła się od przyjazdu do Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, która prowadzi szereg placówek przeznaczonych do wsparcia osób niepełnosprawnych. […] Czytaj całość


Warsztat „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” – 6.12.2016


W dniu 6 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbył się warsztat dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” organizowany przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Warsztat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej” – 1-2.12.2016


W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z województwa podlaskiego pn „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Warsztat „Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej” – 2.12.2016


W dniu 2 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbył się warsztat dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego pn „Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię […] Czytaj całość


Warsztat „Podstawy ekonomii społecznej z uwzględnieniem zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego ” – 24-25.11.2016


W dniach 24- 25 listopada 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbył się warsztat dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe spotkanie sieciujące pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Szkolenie „Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych ” – 21.11.2016


W dniu 21 listopada 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. ” Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty dwudniowe pn. ” Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zaproszenie dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych z województwa podlaskiego 30 listopada 2016


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty 24-25 listopada „Podstawy ekonomii społecznej z uwzględnieniem zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego”


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną 28 listopada -1 grudnia 2016 roku


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych ” organizowaną w dniach 28 listopada-1 grudnia 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy! […] Czytaj całość


Szkolenie „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – 8-9.11.2016


W dniach 8-9 listopada 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […] Czytaj całość


Zaproszenie na szkolenie " Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Szkolenie „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej” – 3.11.2016


W dniu 3 listopada 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […] Czytaj całość


Szkolenie „Realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej” – 24.10.2016


W dniu 24 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego pn „Realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku […] Czytaj całość


Kolejne szkolenie - "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej" 08-09.11.2016 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” w dniach 08-09.11.2016 r. Szczegółowe informacje […] Czytaj całość


Zaproszenie na szkolenie pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej”. Szczegółowe informacje […] Czytaj całość


Szkolenie „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową” – 19-20.10.2016


W dniach 19-20 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju […] Czytaj całość


Szkolenie „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – 18.10.2016


W dniu 18 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie […] Czytaj całość


III wizyta studyjna - województwo pomorskie 10-13.10.2016 r.


W dniach 10-13.10.2016 r. odbyła się trzecia wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Wizyta studyjna rozpoczęła się spotkaniem w So Stay Hotel Gdańsk. Jest to obiekt prowadzony przez Fundację Innowacji Społecznej. Celem powstania placówki było stworzenie miejsc pracy dla wychowanków rodzinnych domów dziecka prowadzonych […] Czytaj całość


II wizyta studyjna - województwo małopolskie 26-29.09.2016 r.


W dniach 26-29.09.2016 r. odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim. Wizyta  studyjna rozpoczęła się od przyjazdu do Gminy Raciechowice na terenie której prowadzą działalność dwie spółdzielnie socjalne osób prawnych. Są to Spółdzielnia Socjalna […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie sieciujące SS i PS


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące NGO „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” – 14.10.2016


W dniu 14 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską […] Czytaj całość


Szkolenie „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” – 11-12.10.2016


W dniach 11-12 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego pn „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […] Czytaj całość


Zaproszenie na szkolenie „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zaproszenie na szkolenie „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące WTZ i ZAZ „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” - 23.09.2016


W dniu 23 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące CIS i KIS „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” - 22.09.2016


W dniu 22 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […] Czytaj całość


Pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)


W dnia 27 września 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie sieciujące „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, jednostek […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, jednostek […] Czytaj całość


Seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” 07.09.2016


W dniu 7 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […] Czytaj całość


Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych


Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 września br. uruchomił  prowadzenie bezpłatnej usługi doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie sieciujące CIS i KIS


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie sieciujące WTZ i ZAZ


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


I wizyta studyjna - województwo wielkopolskie 22-25.08.2016 r.


W dniach 22-25.08.2016 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredycyjnego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele […] Czytaj całość


ES Fundusz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych- pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej


ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015


Przekazujemy Państwu Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015 opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych”


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek […] Czytaj całość


Badanie potrzeb szkoleniowych w obszarze ekonomii społecznej w woj. podlaskim skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczął realizację projektu Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. […] Czytaj całość


Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej w mediach


Na popularniej stronie internetowej www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl, ukazał się artykuł dotyczący pierwszego i jedynego jak do tej pory w województwie podlaskim klastra ekonomii społecznej, który został ukazany jako przykład dobrej praktyki. Oczywiście mowa jest o Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej, który skupia wokół siebie 16 podmiotów ekonomii społecznej (szerzej na ten temat w naszym artykule). Wywiad z Prezesem […] Czytaj całość


V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej


W dniu 5 czerwca 2016 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białystoku (przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się V Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Targi zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, […] Czytaj całość


Powołanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Uchwałą nr 138/1695/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 maja 2016 roku został powołany Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim. Do zadań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim należeć będzie: opiniowanie corocznych raportów z realizacji Regionalnego/Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, inicjowanie i wspieranie […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii […] Czytaj całość


Zaproszenie na V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w V Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r. w godzinach 12.00-20.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) i skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej. Podczas Targów istnieje […] Czytaj całość


Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął realizacje projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej […] Czytaj całość


Podlaskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej ponownie akredytowane.


W dniu 18.03.2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województwa  podlaskiego: OWES w Białymstoku (nr wniosku 23_AKSES_2015) tworzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum […] Czytaj całość


Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej unieważnina


Na mocy Zarządzenia nr 45 Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całego kraju utraciły status akredytacji. Zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii […] Czytaj całość