Aktualności 2018 roku

Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”


Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie” została przygotowana w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” i zawiera wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. Ma ona na celu ułatwienie  i uspójnienie prowadzenia działań koordynacyjnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej  w Polsce. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej (plik.pdf) na […] Czytaj całość


Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej - 17 grudnia 2018 roku


Grupa osób siedzi przy łączonych stołach z dokumentami i słucha osoby prowadzącej która stoi na środku.17 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ  w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, kształtowanie […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 13 grudnia 2018 roku


Grupa osób siedzi przy stole w nowoczesnej sali. Na drugim planie widać obraz wyświetlony przez projektor.13 grudnia 2018 r. odbyło się czwarte, ostatnie w tym roku spotkanie robocze OWES i ROPS w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie […] Czytaj całość


Kolejna certyfikacja podmiotów ekonomii społecznej w woj. podlaskim znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”


  W dniu 10.12.2018 r. odbyła się Gala Zakupu Prospołecznego. W tym roku kolejne 4 podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego otrzymały możliwość posługiwania się certyfikatem „Zakup Prospołeczny”. Gala rozpoczęła się oficjalnym przywitaniem gości przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Panią Bożenę Tomaszewską. Następnie odbyła się prelekcja eksperta ekonomii społecznej z Wielkopolski […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 07.12.2018 r.


W dniu 7 grudnia 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany […] Czytaj całość


Informacja o wydłużeniu naboru wniosków w ramach konkursu pt. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.


Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca […] Czytaj całość


Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018 r.


Kilka osób siedzi przy stole i wypełnia dokumenty.W dniach 29-30 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez […] Czytaj całość


Wyróżnienie specjalne w projekcie „Pokonać bezdomność” - Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi


Zdjęcie wyróżnienia w czerwonym świetle. Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018.29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Centralna „Pokonać bezdomność”, zorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Modułu IV Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, było stworzenie okazji do poznania nowatorskich i skutecznych rozwiązań […] Czytaj całość


Zaproszenie na Galę "Zakup Prospołeczny" 10.XII.2018 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […] Czytaj całość


SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM - 20 LISTOPADA 2018 R.


Grupa osób siedzi przy stole podczas spotkania i patrzy w jednym kierunku.W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się kolejne, już szóste spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […] Czytaj całość


Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany - stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 - warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.


Grupa osób siedzi przy stole oraz rozmawia między sobą.W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 15 listopada 2018 roku


W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się kolejne w tym roku, trzecie spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany - stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 - warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich – możliwości prawne i dobre praktyki w tym zakresie” – 26 października 2018 r.


W dniu 26 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich – możliwości prawne i dobre […] Czytaj całość


Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS – 24 października 2018 roku


W dniu 24 października 2018 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium skierowane do nauczycieli i pedagogów pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 7 grudnia 2018 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość


Zmiana terminu Seminarium dla nauczycieli - nowy termin 07.12.2018r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, informuje, iż […] Czytaj całość


Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” 18 -19 października 2018 r.


W dniach 18-19 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków […] Czytaj całość


Relacja z Forum Inicjatyw Lokalnych 11-13.10.2018 r.


W dniach 11-13.10.2018 r. w Zalesiu k. Barczewa w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się Forum Inicjatyw Lokalnych. Przedstawiciele z województw Polski Wschodniej przez trzy dni debatowali nad rozwojem ekonomii społecznej w tym regionie. Uczestnikami wydarzenia były osoby z różnych środowisk – przedstawiciele m.in. Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – 04-05 października 2018 r.


W dniach 04-05 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną” – 25 października 2018 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną”. Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną dla kadry pedagogicznej jako […] Czytaj całość


Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim


Grupa osób siedzi w podwójnych ławkach w żółtym pomieszczeniu.W dniach 1-4 października 2018 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej do województwa pomorskiego. Tematem przewodnim wizyty było „Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim”. Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Gdańsku oraz Zakład Aktywności […] Czytaj całość


Ekspertyza - Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim


Przekazujemy Państwu ekspertyzę „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Raport badawczy „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”


Przekazujemy Państwu nowoopracowany raport badawczy pn. „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 20-23.10.2018 r. woj. małopolskie


W dniach 20-23 sierpnia 2018 roku odbyła się trzecia w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa małopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 7 i 28 września 2018 r.


W dniach 7 i 28 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez […] Czytaj całość


Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 11-13.10.2018 r.


Serdecznie zapraszamy na Forum Inicjatyw Lokalnych do województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniach 11-13.10 2018 roku. Będziemy razem z przedstawicielami czterech województw „ściany wschodniej” dyskutować na tematy związane z rozwojem ekonomii społecznej. Celem Forum Inicjatyw Lokalnych będzie umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i […] Czytaj całość


Spotkanie regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim - 11 września 2018 r.


Grupa osób siedzi przy stole z dokumentami.W dniu 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej” – 04-05 października 2018 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn. „Źródła […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany - zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 21 września 2018 r.


W dniu 21 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 września 2018 r.


W dniu 19 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii […] Czytaj całość


Podlaska sieć współpracy CIS i KIS


W dniu 29 maja 2018 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […] Czytaj całość


Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną 20-23.08.2018 r. woj. małopolskie


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 16-19.07.2018 r. woj. dolnośląskie


W dniach 16-19 lipca 2018 roku odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 18-21.06.2018 r. woj. wielkopolskie


W dniach 18-21 czerwca 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa wielkopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społecznej” – 28-29 czerwca 2018 r.


W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 07-08 czerwca 2018 r.


Grupa osób siedzi przy łączonych stołach i przed każdym uczestnikiem leżą dokumenty. Każdy trzyma długopis i cos pisze.W dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość


Ekspertyza „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej


Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – 11.06.2018 r.


Mężczyzna siedzi przy stoliku z laptopem i mówi przez mikrofon do publiczności która siedzi na przeciwko w kilku rzędach.W dniu 11 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie sejneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.07.2018 r.


W dniu 5 lipca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach odbyło się ostatnie spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie siemiatyckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.06.2018 r.


Stoły z dokumentami przy których siedzą uczestnicy spotkania. Przy oddzielnym stole siedzi prowadzący z laptopem i projektorem.W dniu 22 czerwca 2018 roku w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego 16-19.07.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie do” organizowaną w dniach 16-19.07.2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa woj. […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


Obraz z projektora przedstawiający niebieskie tabele z tekstem, obok ekranu projektowego stoi jeszcze tablica i baner ekonomii społecznej.W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze OWES  i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie bielskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 15.06.2018 r.


Grupa osób siedzi przy stołach z dokumentami na poddaszu w białych kolorach. Prowadzący siedzi z laptopem i wyświetla prezentacje przy pomocy projektora.W dniu 15 czerwca 2018 roku w Hotelu Cztery Pory Roku w Pilikach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie hajnowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 12.06.2018 r.


Grupa osób siedzi przy dwóch długich stołach z dokumentami i patrzy w kierunku biurka prowadzącego na którym stoi projektor i laptop.W dniu 12 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie wysokomazowieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.06.2018 r.


Grupa osób siedzi przy połączonych stołach z białymi obrusami, teczkami i poczęstunkiem. Wszyscy patrzą w jednym kierunku.W dniu 8 czerwca 2018 roku w Hotelu Gutland w Wysokim Mazowieckiem odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie zambrowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.06.2018 r.


Grupa osób siedzi przy stole i patrzy na prowadzącego który stoi przed laptopem. W tle widać ekran projekcyjny z prezentacją.W dniu 5 czerwca 2018 roku w Hotelu Impresja w Zambrowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie grajewskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 29.05.2018 r.


Grupa osób siedzi przy stole z dokumentami i patrzy w stronę prowadzącego który stoi przy ekranie projekcyjnym z wyświetloną prezentacją.W dniu 29 maja 2018 roku w Restauracji Milenium w Grajewie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społeczne”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn.„Współpraca jednostek organizacyjnych […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa wielkopolskiego 25-28.06.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” organizowaną w dniach 25-28.06.2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram 2018 Klauzula […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017


W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […] Czytaj całość


VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku


W dniu 03.06.2018 roku w Parku Planty w Białymstoku odbyły się VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adama Kozikowskiego oraz Prezesa Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Pana Marcina […] Czytaj całość


Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS


Kilka osób siedzi przy łączonych stołach z dokumentami i patrzy na osobę prowadzącą która stoi na środku przy projektorze.W dniu 29 maja 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie sokólskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.05.2018 r.


Sala z dwoma stołami przy których siedzi grupa osób z dokumentami. Na środku stoi stół z projektorem.W dniu 22 maja 2018 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie kolneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 23.05.2018 r.


Długi stół z białym obrusem przy którym siedzi grupa osób. Obok stoi baner Ekonomii Społecznej.W dniu 23 maja 2018 roku w Hotelu Colnus w Kolnie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” -26-27.04.2018


Duża pracownia krawiecka wraz z pracownikami i maszynami.W dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Gromada w Łomży odbyło się spotkanie sieci tematycznej OWES  i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie monieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 11.05.2018 r.


Duża sala z łączonymi stołami przy których siedzą uczestnicy spotkania. Przy oddzielnym stoliku siedzi prowadzący z laptopem.W dniu 11 maja 2018 roku w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie augustowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.05.2018 r.


Sala z grupą osób która siedzi przy łączonych stołach na których leżą dokumenty. Na środku sali stoi stolik z projektorem.W dniu 8 maja 2018 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn." Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"- 11 czerwca 2018r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”


Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym […] Czytaj całość


Zaproszenie na VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej - Białystok Park Planty, 03.06.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 3 czerwca 2018 r. od godziny 12:00 w Parku Planty w Białymstoku (okolice fontanny przy ul. Akademickiej). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zrozumieć człowieka”. Głównym motywem […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” – 29 maja 2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Projekt pn."Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn.„Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego Liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” . Celem główny projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.


Grupa osób siedzi przy stole z dokumentami.W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim


W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie […] Czytaj całość