Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 22 czerwca 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania: