Zaproszenie na warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie […] Czytaj całość

Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Zakładanie spółdzielni socjalnych w praktyce"

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. […] Czytaj całość

Aktualizacja członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 138/1695/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie aktualizacji członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z problematyką rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W związku ze zmianami jakie […] Czytaj całość

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z powodu wolnych miejsc na seminarium ” Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”- 13.09.2017r. została przedłużona rekrutacja do 08.09.2017r.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa śląskiego 18-21.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim” organizowaną w dniach 18-21 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: […] Czytaj całość

Zaproszenie na seminarium ” Współpraca instytucji rynku pracy,pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”- 13.09.2017

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość

Zaproszenie na I Spotkanie Sieci "Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz osób bezdomnych"

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi tj.: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych  z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu Sieci pn. „Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na […] Czytaj całość

Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2016

W dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2016. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków […] Czytaj całość

Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […] Czytaj całość

Zaproszenie na seminarium „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej” w dniu 12.07.2017

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się w środę, 12 lipca 2017r. w godzinach 11.00-14.00 w Sali nr 115 Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1. Program spotkania: Bezzwrotne dotacje […] Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa wielkopolskiego 17-20.07.2017 r.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” organizowaną w dniach 17-20 lipca 2017 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: HARMONOGRAM […] Czytaj całość

Projekt dla przedsiębiorców społecznych „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 1 czerwca 2017 roku ruszył nowy projekt dla przedsiębiorców społecznych z trzech województw:  podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, pod nazwą „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”. Realizatorem (liderem) powyższego projektu jest Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z partnerem – Stowarzyszenie B-4. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu […] Czytaj całość

Seminarium pn. „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej” zostało przełożone na późniejszy termin

W związku z małą ilością zgłoszeń, seminarium pn. “Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej” zostało przełożone na wrzesień.  Dokładny termin oraz program zostanie Państwu przekazany w próżniejszym terminie. Za zaistniała sytuacje serdecznie przepraszamy. Czytaj całość

Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 19-20.06.2017 r.

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość

Zaproszenie na seminarium pn. „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego 26-29.06.2017 r.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim ” organizowaną w dniach 26-29 czerwca 2017 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: […] Czytaj całość

Spotkanie robocze OWES i ROPS – 08.06.2017 r.

W dniu 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli […] Czytaj całość

Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 06-07.06.2017 r.

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się powtórnie warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez […] Czytaj całość

Współpraca pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej

W dniu 31 maja 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn „Współpraca pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię […] Czytaj całość

VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

W niedzielę 4 czerwca bieżącego roku odbyły się VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Podobnie jak w poprzednich latach impreza zorganizowana była na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Przez cały dzień mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej. Wystawcy przygotowali wiele ciekawych atrakcji m.in. badanie zdrowia, gry i zabawy z […] Czytaj całość

Zaproszenie na warsztaty ” Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Inicjowanie i […] Czytaj całość

Spotkanie Sieci Współpracy WTZ i ZAZ – 31.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […] Czytaj całość

Zaproszenie na Wizytę studyjną 22-25 maja 2017 woj. kujawsko-pomorskie

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim ” organizowaną w dniach 22-25 maja 2017 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: […] Czytaj całość

Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim (RKRES) – 24.04.2017 r.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość

Zaproszenie na VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej (REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 23 MAJA 2017 r.)

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Celem tegorocznych Targów jest integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii […] Czytaj całość

Szkolenie „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość

Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się ponowne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki” […] Czytaj całość

Spotkanie robocze OWES i ROPS – 28.03.2017 r.

W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli […] Czytaj całość

Ekonomia Społeczna promowana w telewizji regionalnej

W dniach 04.04.-11.05.2017 roku w Telewizji Polskiej Odział Białystok (TVP 3 Białystok) emitowany będzie naprzemiennie każdego dnia – przed lub po głównym wydaniu „Obiektywu”, albo przed wieczornym wydaniem „Obiektywu” spot promujący ekonomię społeczną. Spot ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców województwa podlaskiego oraz przekazanie podstawowych informacji oraz na temat ekonomii społecznej. Jest zatem łatwy w […] Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenie „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu […] Czytaj całość

Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 22-23.03.2017 r.

W dniach 22-23 marca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu […] Czytaj całość

Zaproszenie na warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Współpraca podmiotów […] Czytaj całość

Warsztaty „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 09.03.2017 r.

W dniu 9 marca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość

Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. “Inicjowanie i […] Czytaj całość

Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki

W dniu 28 lutego 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki” organizowane […] Czytaj całość

Rozpoczęcie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim

21 lutego 2017 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Poniżej przedstawiamy nowy podział województwa podlaskiego na subregiony wraz z nazwami OWES-ów. I. Subregion […] Czytaj całość

Zaproszenie na warsztaty" Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej"

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. […] Czytaj całość

Preferencyjne pożyczki TISE dla podmiotów ekonomii społecznej

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów […] Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenie ” Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Rola NGO […] Czytaj całość

Raport badawczy „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś […] Czytaj całość

Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość

Wywiad z Cezarym Miżejewskim
Wywiad z Cezarym Miżejewskim - ekspertem z zakresu ekonomii społecznej
Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
„Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie podlaskim” „Ekonomia społeczna szansą na rozwój i nowe miejsca pracy w regionie” „Dobra jakość produktów produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej”
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017