Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału do udziału  w jednodniowym seminarium […] Czytaj całość


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019


W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:   Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Uprawniony Podmiot PES PS PS PES JST Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 6 marca 2019 r.


6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.   Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Jak […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” 26-27 lutego 2019 r


W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej                         w regionie”, współfinansowanego przez Unię […] Czytaj całość


 

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017