Spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” -26-27.04.2018


W dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Gromada w Łomży odbyło się spotkanie sieci tematycznej OWES  i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie monieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 11.05.2018 r.


W dniu 11 maja 2018 roku w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie augustowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.05.2018 r.


W dniu 8 maja 2018 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn." Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"- 11 czerwca 2018r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”


Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym […] Czytaj całość


Zaproszenie na VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej - Białystok Park Planty, 03.06.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 3 czerwca 2018 r. od godziny 12:00 w Parku Planty w Białymstoku (okolice fontanny przy ul. Akademickiej). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zrozumieć człowieka”. Głównym motywem […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” – 29 maja 2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Projekt pn."Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn.“Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego Liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” . Celem główny projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.


W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim


W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie […] Czytaj całość


Wywiad z Cezarym Miżejewskim
Wywiad z Cezarym Miżejewskim - ekspertem z zakresu ekonomii społecznej
Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017