Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU


W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, […] Czytaj całość


Nabór na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”


Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w naborze na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”. Organizatorzy poszukują rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby, organizacje, instytucje i […] Czytaj całość


Wydłużony termin konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […] Czytaj całość


Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego


W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju […] Czytaj całość


Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”


Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych JST, mający na celu zwiększenie liczby zleconych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej. W […] Czytaj całość


Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu


Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego. W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności następujących placówek:  placówek wsparcia dziennego dziennych domów i klubów seniora dziennych domów pomocy środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi warsztatów terapii zajęciowej podmiotów zatrudnienia socjalnego. Priorytetem jest zapewnienie […] Czytaj całość


Wsparcie PES w formie Pożyczek Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego.


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020 r. rozpoczęła udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę – płynności finansowej oraz wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią. Projekt ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom […] Czytaj całość


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Szycie maseczek w Centrach Integracji Społecznej


Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uruchomiła inicjatywę szycia maseczek w ramach prowadzonych Centrów Integracji Społecznej w Łomży, Siemiatyczach, Zambrowie, Hajnówce, Kolnie, Szczepankowie oraz Wysokiem Mazowieckiem. Fundacja Forum Inicjatyw Lokalnych na ten cel zakupiło 10 maszyn do szycia, które przekazała do Centrów Integracji Społecznej. Maseczki uszyte w Centrach zostaną przekazane szpitalom, oraz osobom starszym i potrzebującym z […] Czytaj całość


Maseczki z Łomży


Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży postanowiła przyłączyć się i wesprzeć walkę z COVID-19. Pracownice Spółdzielni Socjalnej “Alexis” postanowiły porzucić dotychczasowe obowiązki i zaczęły produkcje maseczek ochronnych, które mają chronić zdrowie lokalnej społeczności. Spółdzielnia socjalna Alexis otrzymała już na uszycie maseczek min. Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży  oraz Urzędu Miejskiego w Łomży. […] Czytaj całość


Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii


W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy z samorządami sporządził wykaz jednostek, które udzielają wsparcia psychologicznego. Stosując się do apeli władz aby pozostać w domach wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Poniżej wykaz opracowany przez Wydział Polityki Społecznej PUW instytucji, które udzielają wsparcia psychologicznego. […] Czytaj całość


Tarcza antykryzysowa dla NGO


Tarcza antykryzysowa dla NGO Czytaj całość


Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33 htips:/iwww.gov.pl/web/rodzina; E–Mail: ekanomiaspoleczna@mrpips.gov.pl Warszawa, 01.04.2020 Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków […] Czytaj całość


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:


Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa: Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […] Czytaj całość


Przedłużenie terminu składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Szanowni Państwo, informujemy że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy […] Czytaj całość


Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną […] Czytaj całość


Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


W dniach 18-19 lutego 2020 r. w Supraślu odbyło się dwudniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie organizowane było w ramach projektów Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES) oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie (ROPS). Spotkanie rozpoczęły Pani Bożena Tomaszewska – Wicedyrektor ROPS […] Czytaj całość


Konkursu w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów: a. Priorytet I Usługi reintegracyjne podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, b. Priorytet […] Czytaj całość


Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego


Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach […] Czytaj całość


Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.


W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.  W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania […] Czytaj całość


Spotkania robocze OWES i ROPS – 27 oraz 28 listopada 2019 r.


27 oraz 28 listopada 2019 r. odbyły się spotkania robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, […] Czytaj całość


Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ – 22 listopada 2019 r.


W dniu 22 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […] Czytaj całość


Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/ KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019 r.


W dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymizorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […] Czytaj całość


Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko – mazurskiego” w dniach 25 - 27 listopada 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ – 22 listopada 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału. Materiały do pobrania: Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do […] Czytaj całość


Ekspertyza w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym.


Przekazujemy Państwu Ekspertyzę w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych".


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. […] Czytaj całość


Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.10.2019 r. ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. “Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już […] Czytaj całość


Wskazówki pomocnicze w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował Wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich, a więc: Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, na poziomie krajowym, jak i […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.


W dniu 28 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed […] Czytaj całość


Zaproszenie na Galę „Zakupu Prospołecznego” - uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […] Czytaj całość


Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego


W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach  projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Nowa perspektywa […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 9 października 2019 roku


W dniu 9 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 8 października 2019 roku


W dniu 8 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2019r.


W dniu 4 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez […] Czytaj całość


SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 27 WRZEŚNIA 2019 R.


W dniu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – 26 września 2019 roku


26 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – 25 września 2019 roku


25 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego […] Czytaj całość


FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ „EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU” W DNIACH 18-20.09.2019 r.


W dniach 18 – 20 września 2019 r. w miejscowości Baranów Sandomierski w województwie podkarpackim, odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Aspekty organizacyjno […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.


W dniu 23 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Zaproszenie na czterodniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego” w dniach 7-10 października 2019 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Spotkanie Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” w dniach 12-13 września 2019 r.


W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES  pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Pomysł na […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019 r.


W dniach 05-06 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Budowanie zespołu […] Czytaj całość


Robocze spotkanie RKRES


W dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się robocze spotkanie grupy członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania. W dalszej części spotkanie moderowała Pani Marta Lewandowska – […] Czytaj całość


Aktualizacja składu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż uchwałą nr 49/738/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem ekonomii społecznej w województwie podlaskim tj. […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019 r.


W dniach 22-23 sierpnia 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […] Czytaj całość


Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „FORUM INICJATYW LOKALNYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” – 18-20 września 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Ekonomia […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […] Czytaj całość


Przedłużenie naboru na członków II kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego


Szanowni Państwo, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż  nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r. W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków. Poniżej linki do ogłoszenia:   https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-przedluzonym-terminie-naboru-na-czlonkow-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,o,przedluzonym,terminie,naboru,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4147.html Czytaj całość


Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020


Szanowni Państwo                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z wczorajszą publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027


Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 […] Czytaj całość


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.


Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego“ Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 28 czerwca 2019 r.


28 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” – 18-19 czerwca 2019 roku.


W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.


W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” organizowane […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. świętokrzyskiego” w dniach 8-11 lipiec 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” – 13-14 czerwca 2019 roku


W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej  pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach […] Czytaj całość


Relacja z VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.


W dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Zbigniewa Nikitorowicza, zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Panią Bożenę Tomaszewską, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych […] Czytaj całość


Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.


W dniach 20-22.05.2019 r. odbyła się wizyta studyjna  członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim wizyty była „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”. Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Spółdzielnie Socjalną POP’n’ART w Łodzi. Lokal jest pubem kulturalnym nastawiony głównie na działalność gastronomiczną. Pub ma w swojej ofercie […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Współpraca […] Czytaj całość


Zaproszenie na VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym).


Szanowni Państwo,   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Targi odbędą się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) w dniu 9 czerwca 2019 roku w godz. 15-21. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zorganizuj z […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2018


W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2018. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […] Czytaj całość


Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego w dniach 6-9.05.2019 r. pn. „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”


W dniach 6-9 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty były „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”. Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło […] Czytaj całość


Wyniki konkursu dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego z przyjemnością […] Czytaj całość


Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego pn. „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim” – 20-22 maja 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe warsztaty pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” – 7 maja lub 10 maja 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Zamówienia […] Czytaj całość


Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych


Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwu informacji Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju. Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej pod hasłem „ZORGANIZUJ Z NAMI PRZYJĘCIE”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej odbędą się w dniu 9 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.


W dniu 29 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” – 27-28 marca 2019 roku


W dniach 27-28 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku                    w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 26 marca 2019 roku


26 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.


W dniach 14-15 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału do udziału  w jednodniowym seminarium […] Czytaj całość


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019


W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:   Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Uprawniony Podmiot PES PS PS PES JST Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 6 marca 2019 r.


6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.   Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Jak […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” 26-27 lutego 2019 r


W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej                         w regionie”, współfinansowanego przez Unię […] Czytaj całość


 

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017