Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Baner przedstawjający bezpłatne szkolenia

Relacja z wizyty studyjnej do woj. lubelskiego 13-16.09.2021 r.


Grupa osób siedzi przy łączonych stołach na sali z białymi ścianami.W dniach 13-16.09. 2021 r. odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […] Czytaj całość


Relacja z X Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.


Kolorwy stragan Agencji Rozwoju RegionalnegoW dniu 5 września 2021 roku na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania wystawców oraz gości przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, która wraz z Zastępcą Dyrektora […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej” – 31 sierpnia 2021r.


W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwa dwudniowe warsztaty sieciujące online pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13-14 września 2021 r. oraz 27-28 września 2021 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwóch dwudniowych […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej” – 09 – 10 września 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Rola samorządu […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021 r.


W dniu 26 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […] Czytaj całość


Zaproszenie na X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Różnorodności” (05.09.2021 r.)


Plakat promujący 10 Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pod nazwą "Jarmark Różności"Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w X Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 września 2021 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Ekonomia Społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn. „Ekonomia […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej” – 27-28 lipca 2021r.


W dniach 27 – 28 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej”  organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego” – 26 lipca 2021r.


W dniuh 26 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13-14 lipca 2021r.


W dniach 13 – 14 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i […] Czytaj całość


Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim


Spotkania Sieci Tematycznej OWES i ROPS - przedstawiające dwie osobyW dniach 15 – 16 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES  w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze […] Czytaj całość


Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące online pn. „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej” – 4 sierpień 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020


W dniu 25 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13 – 14 lipca 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja ekonomii […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do woj. lubelskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji […] Czytaj całość


Zaproszenie na konferencję on-line pn. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”


Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my. Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną […] Czytaj całość


10 edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia


Szanowni Państwo, Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagradzane są PS, które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego.  W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu umożliwia to instytucjom  z regionu, […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” – 5 lipiec 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […] Czytaj całość


Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”


W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do 30 czerwca 2021 r. w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” przypominamy i ponownie zachęcamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie. W IV edycji Konkursu nagrody są przyznawane w 5 kategoriach: Kategoria I II III […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty sieciujące pn. „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej” – 28-29 czerwiec 2021r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwudniowych warsztatach […] Czytaj całość


Klipy promujące Ekonomię Społeczną


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizujący projekt pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zrealizował produkcję trzech klipów promujących podmioty ekonomii społecznej, które zostały wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”. Nagrania w ciekawy sposób przedstawiają korzyści wynikające z możliwości posługiwania się certyfikatem jakości „Zakup Prospołeczny” świadczącym o wysokiej jakości produktów i usług wytwarzanych przez Podmioty […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 18 czerwiec 2021 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […] Czytaj całość


Konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwają konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w warsztatach konsultacyjnych online organizowanych w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”. Poniżej przedstawiam terminy spotkań: 01 czerwca 2021, godz. 12.00 – 15.30 – temat: Przedsiębiorstwo społeczne Zgłoszenia: […] Czytaj całość


Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w “V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w formie online. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach: 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i […] Czytaj całość


Ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021"


W związku z ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia w nim udziału. Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach: *I. Debiut roku* *II. Najlepszy pracodawca* *III. Sukces rynkowy* *IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS* *V. […] Czytaj całość


OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.


Dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do projektu “SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy […] Czytaj całość


Pożyczki Preferencyjne dla Organizacji Pozarządowych


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na finansowanie rozpoczętej działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES. Pożyczki udzielane są na terenie Makroregionu II, obejmującego województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz do kwoty […] Czytaj całość


"Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój […] Czytaj całość


Seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” – 16 marca 2021 r.


W dniu 16 marca 2021 odbyło się w trybie online seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 25 marca odbyło się  pierwsze w 2021 roku spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […] Czytaj całość


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”.   Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę? Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu? Jakie […] Czytaj całość


Spółdzielnie uczniowskie w woj. podlaskim


Lp.   Nazwa spółdzielni uczniowskiej Szkoła prowadząca Adres szkoły E-mail 1. 49 GROSZY Szkoła Podstawowa nr 49 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Białymstoku 15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32 sekretariat@sp49.bialystok.pl 2. PRYZMAT Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Tysiąclecia PP 24 liceum@data.pl 3. PSZCZÓŁKA Zespół Szkół  im. Jana […] Czytaj całość


Fundacja Ja i Ty oraz Fundację Logos wyróżnione w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Przedsiębiorstwa społeczne, które zostały utworzone ze środków Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Łomży otrzymały „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Był to konkurs ministerialny, który mogły wygrać tylko przedsiębiorstwa, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Laureatami III edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostali Fundacja Ja i Ty […] Czytaj całość


Konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność”.


14.01.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:     MODUŁ […] Czytaj całość


Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.


W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów: I. Usługi reintegracyjne W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych […] Czytaj całość


 

Archiwum aktualności z roku 2020

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2020
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2020