Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim


W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie […] Czytaj całość


Wywiad z Cezarym Miżejewskim
Wywiad z Cezarym Miżejewskim - ekspertem z zakresu ekonomii społecznej
Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017