Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Podlaska sieć współpracy CIS i KIS


W dniu 29 maja 2018 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […] Czytaj całość


Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa małopolskiego 20-23.08.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim” organizowaną w dniach 20-23.08.2018 r. na terenie województwa małopolskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie karta zgłoszeniowa woj. […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną 20-23.08.2018 r. woj. małopolskie


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 16-19.07.2018 r. woj. dolnośląskie


W dniach 16-19 lipca 2018 roku odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej 18-21.06.2018 r. woj. wielkopolskie


W dniach 18-21 czerwca 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa wielkopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społecznej” – 28-29 czerwca 2018 r.


W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 07-08 czerwca 2018 r.


W dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość


Ekspertyza „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej


Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – 11.06.2018 r.


W dniu 11 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie sejneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.07.2018 r.


W dniu 5 lipca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach odbyło się ostatnie spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie siemiatyckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.06.2018 r.


W dniu 22 czerwca 2018 roku w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego 16-19.07.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie do” organizowaną w dniach 16-19.07.2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa woj. […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze OWES  i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie bielskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 15.06.2018 r.


W dniu 15 czerwca 2018 roku w Hotelu Cztery Pory Roku w Pilikach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie hajnowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 12.06.2018 r.


W dniu 12 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie wysokomazowieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.06.2018 r.


W dniu 8 czerwca 2018 roku w Hotelu Gutland w Wysokim Mazowieckiem odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie zambrowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.06.2018 r.


W dniu 5 czerwca 2018 roku w Hotelu Impresja w Zambrowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie grajewskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 29.05.2018 r.


W dniu 29 maja 2018 roku w Restauracji Milenium w Grajewie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społeczne”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn.„Współpraca jednostek organizacyjnych […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa wielkopolskiego 25-28.06.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” organizowaną w dniach 25-28.06.2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram 2018 Klauzula […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017


W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […] Czytaj całość


VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku


W dniu 03.06.2018 roku w Parku Planty w Białymstoku odbyły się VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adama Kozikowskiego oraz Prezesa Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Pana Marcina […] Czytaj całość


Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS


W dniu 29 maja 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie sokólskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.05.2018 r.


W dniu 22 maja 2018 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie kolneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 23.05.2018 r.


W dniu 23 maja 2018 roku w Hotelu Colnus w Kolnie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” -26-27.04.2018


W dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Gromada w Łomży odbyło się spotkanie sieci tematycznej OWES  i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie monieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 11.05.2018 r.


W dniu 11 maja 2018 roku w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Spotkanie w powiecie augustowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.05.2018 r.


W dniu 8 maja 2018 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium pn." Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"- 11 czerwca 2018r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”


Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym […] Czytaj całość


Zaproszenie na VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej - Białystok Park Planty, 03.06.2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 3 czerwca 2018 r. od godziny 12:00 w Parku Planty w Białymstoku (okolice fontanny przy ul. Akademickiej). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zrozumieć człowieka”. Głównym motywem […] Czytaj całość


Spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” – 29 maja 2018 r.


Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […] Czytaj całość


Projekt pn."Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn.“Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego Liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” . Celem główny projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.


W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim


W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie […] Czytaj całość


Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017