Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Spotkanie Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” w dniach 12-13 września 2019 r.


W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES  pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Pomysł na […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019 r.


W dniach 05-06 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Budowanie zespołu […] Czytaj całość


Robocze spotkanie RKRES


W dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się robocze spotkanie grupy członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania. W dalszej części spotkanie moderowała Pani Marta Lewandowska – […] Czytaj całość


Aktualizacja składu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż uchwałą nr 49/738/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem ekonomii społecznej w województwie podlaskim tj. […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019 r.


W dniach 22-23 sierpnia 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […] Czytaj całość


Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „FORUM INICJATYW LOKALNYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” – 18-20 września 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Ekonomia […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […] Czytaj całość


Przedłużenie naboru na członków II kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego


Szanowni Państwo, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż  nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r. W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków. Poniżej linki do ogłoszenia:   https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-przedluzonym-terminie-naboru-na-czlonkow-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,o,przedluzonym,terminie,naboru,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4147.html Czytaj całość


Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020


Szanowni Państwo                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z wczorajszą publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata […] Czytaj całość


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027


Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 […] Czytaj całość


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.


Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego“ Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 28 czerwca 2019 r.


28 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” – 18-19 czerwca 2019 roku.


W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.


W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” organizowane […] Czytaj całość


Zaproszenie na wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. świętokrzyskiego” w dniach 8-11 lipiec 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” – 13-14 czerwca 2019 roku


W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej  pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach […] Czytaj całość


Relacja z VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.


W dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Zbigniewa Nikitorowicza, zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Panią Bożenę Tomaszewską, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych […] Czytaj całość


Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.


W dniach 20-22.05.2019 r. odbyła się wizyta studyjna  członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim wizyty była „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”. Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Spółdzielnie Socjalną POP’n’ART w Łodzi. Lokal jest pubem kulturalnym nastawiony głównie na działalność gastronomiczną. Pub ma w swojej ofercie […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Współpraca […] Czytaj całość


Zaproszenie na VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym).


Szanowni Państwo,   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Targi odbędą się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) w dniu 9 czerwca 2019 roku w godz. 15-21. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zorganizuj z […] Czytaj całość


Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2018


W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2018. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […] Czytaj całość


Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego w dniach 6-9.05.2019 r. pn. „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”


W dniach 6-9 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty były „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”. Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło […] Czytaj całość


Wyniki konkursu dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego z przyjemnością […] Czytaj całość


Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego pn. „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim” – 20-22 maja 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe warsztaty pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” – 7 maja lub 10 maja 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Zamówienia […] Czytaj całość


Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych


Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwu informacji Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju. Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej pod hasłem „ZORGANIZUJ Z NAMI PRZYJĘCIE”


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej odbędą się w dniu 9 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – […] Czytaj całość


Seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.


W dniu 29 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” – 27-28 marca 2019 roku


W dniach 27-28 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku                    w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 26 marca 2019 roku


26 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.


W dniach 14-15 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów […] Czytaj całość


Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału do udziału  w jednodniowym seminarium […] Czytaj całość


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019


W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:   Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Uprawniony Podmiot PES PS PS PES JST Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS - 6 marca 2019 r.


6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.   Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, […] Czytaj całość


Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Jak […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” 26-27 lutego 2019 r


W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej                         w regionie”, współfinansowanego przez Unię […] Czytaj całość


 

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017