Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Widget - Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України
Baner przedstawjający bezpłatne szkolenia

Relacja z XI Podlaskich Tarów Ekonomii Społecznej pn. „Społecznie Wkręceni”


W dniu 3 lipca 2022 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Działanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 czerwca 2022 r.


W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” – 29 czerwca 2022 r.


Warsztaty sieciujące dla Podlaskich Sieci Współpracy o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Sześć osób siedzi przy stole, jedna z kobiet notuje na dużej kartce.W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez […] Czytaj całość


Zaproszenie na seminarium "Gospodarstwa Opiekuńcze - badania potencjału społecznego i rynkowego" - 07.07.2022 r.


Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pod nazwą „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które odbędzie się 7 lipca 2022 r. w siedzibie PODR, w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce 64, początek o godzinie 11.00. Jest to jedno z cyklu 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 23 czerwca 2022 r.


Warsztaty pn. Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną -23.06.2022 r. Prowadząca w okularzch i uczestnicy pezy stołachW dniu 23 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 22 czerwca 2022 r.


Warsztaty sieciujące Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną -22.06.2022 r.Uczestnicy z zaciekawieniem słuchają prelekcjiW dniu 22 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu […] Czytaj całość


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy dotyczący deinstytucjonalizacji usług społecznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został ogłoszony konkurs grantowy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach […] Czytaj całość


Warsztaty pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 czerwca 2022 r.


Warsztaty na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Grupa osób siedzi przy stołach ustawionych w kształt litery U i patrzy w kierunku prowadzącej która stoi i przemawia na tle wyświetlonej prezentacji.W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […] Czytaj całość


Warsztaty sieciujące pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 czerwca 2022 r.


Warsztaty sieciujące na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Grupa osób siedzi przy stołach ustawionych w kształt litery U i patrzy w kierunku prowadzącej która stoi i przemawia na tle wyświetlonej prezentacji.W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”– 30 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […] Czytaj całość


Zaproszenie na XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „SPOŁECZNIE WKRĘCENI” (03.07.2022 r.)


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w XI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 3 lipca 2022 roku w godz. 12:00-17:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „SPOŁECZNIE WKRĘCENI”, pod którym kryją się osoby i organizacje, które są […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”– 29 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii […] Czytaj całość


Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o ekonomii społecznej


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ekonomii społecznej. Dokument będzie teraz przedmiotem prac Parlamentu. Link do dokumentu znajduje się poniżej: https://orka.sejm.gov.pl/druki9ka.nsf/projekty/9-020-922-2022/$file/9-020-922-2022.pdf Czytaj całość


Wystawa Fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowana na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji.


Wystawa Fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji - zdj. 1.W dniu 1 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji zaprezentowano Wystawę Fotograficzną Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […] Czytaj całość


Dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w dniach 19-20 maja 2022 r.


Stowarzyszenie Edukacji Filmowej - zajmuje się produkcją filmów dokumentalnych. Grupa osób w pomieszczeniu gdzie stoją/wiszą obrazy.W dniach 19 – 20 maja 2022 r. odbyło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej  w regionie” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 22 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 23 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […] Czytaj całość


Wsparcie sprzętowe dla NGO


Fundacja Pro NGO w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy przyjmuje wnioski na wsparcie produktowe dla organizacji pozarządowych, które pomagają Uchodźcom z Ukrainy. Przekazywany sprzęt to dobrej jakości używane laptopy biznesowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://pro-ngo.pl/wniosek-w-ramach-akcji-pomoc-dla-ukrainy/. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Jakub Schabikowski (jschabikowski@pro-ngo.pl / tel: 508-588-325). Zapraszamy do udziału! Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […] Czytaj całość


Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 czerwca 2022 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w […] Czytaj całość


Relacja z wizyty studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego w dniach 10-13.05.2022 r.


Grupa osób siedzi przy dwóch podłużnych stołach i patrzy za siebie w stronę mężczyzny który stoi za nimi i przemawia.W dniach 10-13.05.2022 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość


Relacja z Kiermaszu Przedświątecznego


Cztery uśmiechnięte osoby stoją przy stole z wielkanocnymi upominkami. Trzy osoby trzymają po jednym upominku.W dniu 2 kwietnia 2022 r., w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku, odbył się „Kiermasz Przedświąteczny” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem kiermaszu była możliwość zapoznania się mieszkańców województwa z podmiotami ekonomii społecznej oraz ich ofertą. Podczas kiermaszu można było kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje Wielkanocne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, […] Czytaj całość


Konkurs realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.


Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe, poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc obywatelom Ukrainy. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać grant w wysokości do […] Czytaj całość


Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”.


Uprzejmie informujemy, że dn. 18 marca 2022 r. został ogłoszony Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty […] Czytaj całość


Kiermasz Przedświąteczny Podmiotów Ekonomii Społecznej


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „Kiermasz Przedświąteczny”, na którym można kupić produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, ceramikę, wypieki cukiernicze, galanterię drewnianą oraz wiele innych produktów. Kiermasz odbędzie się w dniu 2 kwietnia […] Czytaj całość


Oferta sklepu medycznego Eko-Medical prowadzonego przez Fundację Działań Lokalnych Logos


Fundacja Działań Lokalnych Logos powstała w 2016 r., prowadzi działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zajmuje się także organizacją inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz oferuje pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie powiatu łomżyńskiego. Fundacja posiada status podmiotu leczniczego, a od 2019 roku działa także […] Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […] Czytaj całość


W województwie podlaskim powstał nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli


Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli został utworzony w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji samodzielnego funkcjonowania na miarę ich indywidualnych możliwości. W placówce zatrudnionych jest 20 osób, w tym 14 z niepełnosprawnościami. Pracują one na stanowiskach: pomoc kuchenna oraz pomoc osoby sprzątającej. Mają […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS


W dniu 11 marca 2022 roku odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII […] Czytaj całość


„Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim” realizowanego przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych.


Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne w terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych  w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, […] Czytaj całość


Pomoc dla obywateli Ukrainy / Помощь для граждан Украины


Przekroczenie granicy Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego. W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na […] Czytaj całość


Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek […] Czytaj całość


V tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”


Szanowni Państwo! Ogłoszono V turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”. Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego […] Czytaj całość


 

Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej

Dwa logotypy - ROPS Białystok oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Subregiony Ekonomii Społecznej
Subregionyj Ekonomii Społecznej